ĐIỆN LẠNH TÂY NINH 0966.073.073

Tìm kiếm

MÁY LẠNH DAIKIN

FTKE25MV1V - 0.75hp
FTKE25MV1V - 0.75hp 6.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTE25MV1V - 1hp
FTE25MV1V - 1hp 6.800.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTE35LV1V - 1,5 hp
FTE35LV1V - 1,5 hp 8.900.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTE50LV1 - 2hp
FTE50LV1 - 2hp 13.550.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKD25HVMV - 1hp inverter R22
FTKD25HVMV - 1hp inverter R22 9.500.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKD35HVMV - 1,5hp inverter R22
FTKD35HVMV - 1,5hp inverter R22 11.500.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKD50HVMV - 2hp inverter R22
FTKD50HVMV - 2hp inverter R22 17.500.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKS25GVMV - 1hp inverter R410A
FTKS25GVMV - 1hp inverter R410A 11.100.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKS35GVMV - 1,5hp inverter R410A
FTKS35GVMV - 1,5hp inverter R410A 13.050.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
FTKS50GVMV - 2hp inverter R410A
FTKS50GVMV - 2hp inverter R410A 17.500.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Facebook Chat
zalo